#
keep focus
KRYZY$

KRYZY$: Marek Rogulski – 10 Hz


Title of the work refers to the frequency of brain waves which increased in intensity occurs in hypnosis. Ailments and artifacts VHS cameras have become a cohesive element there different types of images, build a consistent aesthetic in which the work arose. Aesthetics that accompanied the 80-s and 90-s Poland for today are often become the inspiration for artists – are somewhat closer to the flesh, the various invoices and imperfections. With these elements has been shown to link the latest technology and nature [image partly created in an action of the glacial moraines, and partly by a television camera recording the screen VHS]. Through these images the media citing a compilation of original and archetypal images of the mind which appealed to hunt, escape, space and a scapegoat, is shown in the physical activity of man’s body, medical visualization, which gives it an abstract value. Work Rogulus is a similar dialogue with the arche, but in the context pararelious Great idea, an entity whose trace can be found in the human body and mind.

Tytuł pracy odwołuje się do częstotliwości fal mózgowych która w zwiększonym natężeniu występuje w stanie hipnozy. Przypadłości i artefakty kamery VHS stały się tu elementem spajającym różne rodzaje obrazów, budują spójną estetykę w której powstawała praca. Estetyka która towarzyszyła latom 80-tym i 90-tym w Polsce do dziś często staje się inspiracją dla mistycyzujących artystów i jest poniekąd bliższa cielesności, jej rozmaitym fakturom i niedoskonałościom. Dzięki tym elementom został ukazany związek najnowszych technologii i natury [zdjęcia częściowo powstały podczas akcji na morenach polodowcowych, a częściowo stanowią rejestrację ekranu telewizyjnego kamerą VHS]. Dzięki cytowaniu tych obrazów medialnych i zestawianiu z pierwotnymi archetypicznych obrazami umysłu odwołującymi się do polowania, ucieczki, kosmosu i kozła ofiarnego, ukazana jest aktywność fizyczna człowieka w medycznej wizualizacji jego ciała, która nadaje jej wartości abstrakcyjnej. Praca Rogulusa jest podobnym dialogiem z arche, lecz w kontekście parareligijnej idei Wielkiego Podmiotu, którego ślad odnajdziemy w ciele i umyśle ludzkim.

videosophy_html_128d3032

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: