#
keep focus
KRYZY$

KRYZY$: Artur Tajber – Triadatala


Triad has been described in the film as konstatuje-differentiated-activates. Can be found in the construction of this dialectic in which thesis and antithesis lead to the action which is the synthesis. We can build a triad of bodies here, music and image that is saturated with the aesthetics of the medium. Video Tajber is also another step in the development of our thoughts. Using the simple effects that can be found in the old VHS cameras author focuses on the hands that carry out gestures suggesting to play the instrument. However, the foreground is a reference to the German avant-garde abstract films. For example, in Richter, and Ruttman find similar abstract shapes dancing here but which have their own translation of biological and performing. Dance is part of the hand by which we see a whole is striving to abstract own body, depriving him of the any mysterious properties and least sacrifice for art through audiovisual media.

Triada została opisana w filmie jako konstatuje-różnicuje-aktywizuje. Można doszukiwać się w tym dialektycznej konstrukcji w której teza i antyteza doprowadzają do akcji jaką jest synteza. Możemy wybudować tu triadę ciała, muzyki i obrazu który nasycony jest estetyką medium. Film Tajbera jest także kolejnym etapem w rozwoju naszej myśli. Za pomocą prostych efektów jakie można odnaleźć w starych kamerach VHS autor koncentruje się na dłoniach które wykonują gesty sugerujące grę na instrumencie. Jednak na plan pierwszy wysuwa się nawiązanie do abstrakcyjnych filmów niemieckiej awangardy. Np. u Richtera, czy Ruttmana odnajdziemy podobne abstrakcyjne tańczące kształty które tutaj jednak mają swoje przełożenie biologiczne i performatywne. Taniec dłoni stanowi część przez którą mamy widzieć całość, jest dążeniem do wyabstrahowania własnego ciała, pozbawienia go właściwości i w tajemniczej całości oddania sztuce dzięki medium audiowizualnemu.videosophy_html_m5a42280d

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

One thought on “KRYZY$: Artur Tajber – Triadatala

  1. Crisis is beautiful, 2009

    Posted by Miroslaw Rogala | January 10, 2012, 6:40 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: