#
keep focus
KRYZY$

KRYZY$: Wiktor Skok – Bez tytułu 1


Cultural crisis involves a change of paradigms, that is a departure from the culture body and soul, to the culture media and science. Sage glass eye and was treated as a kind of fun exposing the mysticism behind the orality. Everything associated with swallowing, mouth, absorption of food and speaking the words is embedded in the myth. Is associated with the ritual passage or adoption of a word that becomes flesh. Using X-ray image as a pars pro toto, visionary machine, liberate the mind from the metaphysics of the shell, while Contemplating already imperceptibly into a new vision of man as part cyborgic shell of culture. ” Movie somewhat reminds Trace # 24 Robert Watts in 1965.

Kryzys kulturowy wiąże się ze zmianą paradygmatów, czyli z odejściem od kultury ciała i ducha, ku kulturze mediów i nauki. Mędrca szkiełko i oko zostało potraktowane jako rodzaj zabawy demaskujący mistycyzm kryjący się za oralnością. Wszystko co łączy się z przełykaniem, ustami, pochłanianiem żywności i wypowiadaniem słów jest osadzone w micie. Związane jest z rytualnym przejściem lub przyjęciem, słowem które staje się ciałem. Posługując się obrazem rentgenowskim jako pars pro toto maszyny widzenia, uwalniamy umysł od metafizyki powłoki, a jednocześnie wnikamy już niepostrzeżenie w nową wizję człowieka jako fragmentu cyborgicznej “powłoki kultury”. Film w pewnym stopniu przypomina Trace#24 Roberta Wattsa z 1965 roku.

videosophy_html_765ac6d0

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: