#
keep focus
artistic projects, KRYZY$

KRYZY$: Michał Brzeziński – Ból


The film is an analysis of the problem of cultural crisis. The strongest, creative for culture factor is pain, which forces the body to transcend or sublime which always takes the form of stories, myth, symbols. In this work are analyzed two cultures derived from the stem of the European and situated on the outskirts, so the culture of the United States and Polish culture. These countries are experiencing the painful events of history in a completely different scale build an entirely different visions of their own identity. Juxtaposition of their work in the structure coincided exactly with the date of
11.09.2001 when it occurred last adjustment. Video sequences are using as combinations of images that builds the basis for the drop in the whole of logic, the author video. He was a foreshadowing of the attack on the WTC and the economic crisis which occurred as a consequence.

Film jest analizą problemu kryzysu kulturowego. Najsilniejszym czynnikiem kulturotwórczym jest Ból, który wymusza na podmiocie transcendowanie lub sublimację która zawsze przybiera postać opowieści, mitu, sumbolu. W tej pracy analizowane są dwie kultury wywodzące się z pnia Europejskiego, a usytuowane na jej obrzeżach, więc kultura Stanów Zjednoczonych i Polski. Kraje te doświadczając w historii bolesnych wydarzeń w zupełnie różnej skali budowały zupełnie różne wizje własnej tożsamości. Przeciwstawienie ich w strukturze pracy zbiegło się w czasie dokładnie z dniem 11.09.2001 kiedy to nastąpiły ostatnie korekty. Film za pomocą zestawień ciągów obrazów buduje podstawy dla rozwijanej w całej twórczości autora logiki video. Był antycypacją ataku na WTC i Kryzysu ekonomicznego który nastąpił w jego wyniku.

videosophy_html_m4cfbb7a8

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: