#
keep focus
KRYZY$

KRYZY$: Wiktor Skok – bez tytułu 2


Work examines the culture as a narrative on the value of sacrifice and finds a crisis of human connection with such a vision of culture, which leads him to donate his life for ideas. Series of letters telling of the great history that from time immemorial been used to create the next generations zindoktrynowanych heritage. So here we find a methodological reflection on the historical sources of our identity in the context of the chosen narrative. A statement today on a multidimensional level, the story of heroes and victims of various nations fighting with each other is a sociological diagnosis of contemporary cultural context of global capitalism, specifically in the defense industry. Echoes this sentiment but a warning that the victim becomes the executioner in the name of the story created to order. Each of these states of mind imputowanych [executioner, the victim] is stimulated by the same processes and strategies Economic Exchange operated by the same private banks which use the tradition of waging war, as the largest businesses.

Praca analizuje kulturę jako narrację dotyczącą wartości poświęcenia i odnajduje kryzys związku człowieka z taką wizją kultury, która skłania go do oddawania życia za idee. Ciągi liter opowiadają o wielkich dziejach które od niepamiętnych czasów były wykorzystywane do tworzenia kolejnych pokoleń zindoktrynowanych dziedzictwem. Spotykamy więc tutaj namysł metodologiczny nad źródłami historycznymi formułującymi naszą tożsamość w kontekście wybranej narracji. Zestawienie dziś na wielowymiarowej płaszczyźnie opowieści o bohaterach i ofiarach różnych narodów walczących ze sobą jest socjologiczną diagnozą współczesnego kulturowego kontekstu globalnego kapitalizmu, a w nim konkretnie przemysłu zbrojeniowego. Pobrzmiewa w tym pewien sentyment ale i ostrzeżenie, że ofiara staje się katem w imię opowieści tworzonej na zamówienie. Każdy z tych imputowanych stanów umysłu  [kat, ofiara] stymulowany jest przez te same procesy giełdowe i strategie ekonomiczne sterowane przez te same prywatne banki, które używają tradycji do prowadzenia wojny, jako największego biznesu.

videosophy_html_m7c8d8ce4

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: