#
keep focus
artistic events, education & practice, IN OUT FESTIVAL @ CCA LAZNIA, opportunities

16 – 17 X 2009 – IN OUT FESTIVAL w CSW Łaznia


3rd IN OUT Festival

16-17.10.2009

3rd IN OUT Festival is the first one that can be called international. We have received video shorts from 10 countries: Canada, USA, UK, Belgium, Spain, Italy, Greece, Germany, Czech Republic and Poland.  The Jury of the 3rd IN OUT Festival includes: Witoslaw Czerwonka (Academy of Fine Arts, Gdansk), Marco Mancuso (DIGICULT.IT) and Jason Waite (independent curator, NY). Not only the organizer of the Festival but also the Jury was impressed by the outstanding high quality of the submitted videos. During the event apart from the main programme there will be a screening of the Polish video KRYZY$ (CRISI$) – curated by Michal Brzezinski, as well as the screening of the works of Polish origin German artist Paul Raschej. Some videos will be featured on the official CD distributed during the Festival.

16-17.10.2009

IN OUT Festival 2009

16.10.2009

6 pm – 7.15 pm video screening part 1

7.30 pm – 8.15 pm Paul Raschej’s works

8.30 pm – 10 pm video screening part 2

17.10.2009

6 pm – 7.15 pm video screening part 3

7.30 pm – 8.30 pm KRYZY$ (CRISI$)

8.45 pm verdict

9 pm – 10 pm outcasts’ salon

IN OUT Festival 2009 is an open form searching for all what is the most interesting in contemporary video art. The Festival is created to be sort of a radar and, therefore, no particular topic was given to the participating artists. In principle, the art should not be illustrating the theoretical ideas and academic thesis but it should be the one to foreseen new trends, to initiate them, or to dialog with them. We hope that the variety of festival entries will be a challenge for us as we have to properly put them into theoretical frames based on the projects we receive. We hope that through the variety of projects we would be able to get to the newest, not yet defined artistic pieces, most likely influenced by the geographical and cultural contexts. We will be looking for the references and creative explanations or totally new propositions regarding the pieces already presented by the pioneers of experimental films and video art. The Festival will be the closing event of the Summer Film Workshops.

Jan Kozłowski, the Marshal of Pomeranian Voivodeship is the Honorary patron of the project. The awards in 3rd IN OUT Festival are founded by the Marshal of Pomeranian Voivodeship, Jan Kozłowski. The project is supported by Ministry of Culture and National Heritage within the framework of Cultural education and popularization programme.

16 – 17 X 2009 – IN OUT FESTIVAL w CSW Łaznia

III edycja Festiwalu IN OUT

16-17.10.2009

IN OUT Festiwal 2009

O III edycji festiwalu IN OUT, organizowanym w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, możemy powiedzieć, że jest to pierwsza jego edycja międzynarodowa. Nadesłano zgłoszenia z 10 krajów: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Niemiec, Czech i Polski. Jurorzy oceniający nadesłane prace to: Witosław Czerwonka (ASP Gdańsk), Marco Mancuso (DIGICULT.IT) oraz Jason Waite (niezależny kurator). Zaskakująco wysoki poziom nadesłanych prac zaskoczył nie tylko organizatorów, ale i jurorów. W ramach wydarzeń okołofestiwalowych odbędzie się pokaz polskiego wideo KRYZY$, którego kuratorem jest Michał Brzeziński, oraz prezentacja prac niemieckiego artysty polskiego pochodzenia Paula Rascheja. Festiwalowi będzie towarzyszyć wydany na płycie wybór prezentowanych i nagrodzonych prac.

16.10.2009

18 – 19.15 pokaz prac konkursowych blok 1

19.30 – 20.15 prezentacja prac Paula Rascheja

20.30 – 22.00 pokaz prac konkursowych blok 2

17.10.2009

18 – 19.15 pokaz prac konkursowych blok 3

19.30 – 20.30 pokaz KRYZY$

20.45 ogłoszenie wyników konkursu

21.00 – 22.00 salon odrzuconych

IN OUT Festiwal 2009 jest otwartą formą poszukującą tego, co we współczesnej sztuce wideo jest najciekawsze, ma być rodzajem radaru i dlatego uczestniczącym artystom nie został zaproponowany żaden temat. Chodzi o to, aby sztuka nie ilustrowała zagadnień teoretycznych i naukowych, ale by je wyprzedzała i inicjowała, lub podejmowała z nimi dialog. Mamy nadzieję, że poprzez różnorodność zgłoszeń dotrzemy do najnowszych, niezdefiniowanych jeszcze artystycznych imponderabiliów, które zapewne są związane również z geopolityczno-kulturowym kontekstem. Będziemy poszukiwali nawiązań i twórczych rozwinięć lub całkowitych przekroczeń problemów zaproponowanych przez pionierów filmu eksperymentalnego i sztuki wideo. Festiwal jest swoistym zwieńczeniem działalności edukacyjnej Letnich Warsztatów Wideo.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Nagrody w konkursie III IN OUT Festiwalu 2009 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: