#
keep focus
discussions and criticism, education & practice, inspirations

The subjective value of art – a mathematical formula


PL 

Moim zdaniem wszelka indywidualna ekspresja odbiera wartość dziełu sztuki, która powinna być, oparta o strukturalną innowacyjność. Na użytek mojego “gustu” posługuję się wartościowaniem sztuki według wzoru:

V = si / e

V – subiektywna wartość sztuki

si – strukturalna innowacyjność gestu

e – ekspresja

Posługiwanie się FAKE = blagą = wszelkim gestem artystycznym, nie może być wymiernym wskaźnikiem wartości sztuki, ale jest jej substancjalną cechą. Od malowideł naskalnych, przez sztukę wieków średnich, renesansu, aż do ready made, sztuki konceptualnej, czy sztuki najnowszych mediów. Gestu artystycznego jako wyznacznika sztuki nie da się wyeliminować, co stanowi jego wartość w świecie, który wyeliminował instytucje sztuki, a zarazem środowiskowo-instytucjonalną definicję sztuki. Moim zdaniem wszelka indywidualna ekspresja odbiera wartość dziełu sztuki, która powinna być oparta o strukturalną innowacyjność. Strukturalna Innowacyjność może bazować na jakimkolwiek medium, zagadnieniach społecznych, historii sztuki, lub jakiejkolwiek intersubiektywnej materii.

EN

In my opinion, the expression subtracts the value of art. Art should be based on structural innovation. For the purposes of my “taste” I use the valuation of art according to the formula:

V = si / e

V – the subjective value of art

si – structural innovation gesture

e – expression

Using a FAKE = all artistic gesture, may not be measurable indicator of the value of art, but it is an Substantial feature of art. Starting from cave paintings, through the art of the Middle Ages, the Renaissance, and all whats next up to the ready-made, conceptual art, or art latest media art, the artistic gesture is a determinant of art! Gesture can’t not be eliminated. It represents its value in a world that has eliminated already the old institutions of art (each artist becames an institution itself), so institutional-definition of art is no more actual. From my point of view, any value of expression is dividing a value of structural innovation. Structural Innovation can be based on any medium, social issues, art history, or any other intersubjective matter.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

3 thoughts on “The subjective value of art – a mathematical formula

  1. interesting idea….love all.

    Posted by ram0ram | May 30, 2011, 6:30 pm

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: 2011/5/31 « learning machine 2 - May 31, 2011

  2. Pingback: Art and Science – Fake and Research (Faith). | POSTVIDEOART - February 15, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: