#
keep focus
inspirations

EXPERYMENTALNE FORMY FILMOWE cz.10 %SITENAME


experimental cinema, film eksperymentalny, France, Jean Cocteau, Kenneth Anger, Maya Derren, Ron Rice, space, youtube #experymentalneformyfilmowe

Film magów

Jean Cocteau, Maya Derren, Kenneth Anger, Ron Rice Kontynuacją filmu surrealistycznego stał się film kultowy, który miał stanowić nośnik działań magicznych, rytualną podróż i przede wszystkim jak każdy rytuał miał działać. Kiedy zastanawiamy się nad filmem zazwyczaj myślimy w kateg… admin http://michalbrzezinski.org/education-practice/experymentalne-formy-filmowe/experymentalne-formy-filmowe-cz-10/ #ExperimentalCinema, #FilmEksperymentalny, #France, #JeanCocteau, #KennethAnger, #MayaDerren, #RonRice, #Space, #Youtube

  • Film magów

Jean Cocteau, Maya Derren, Kenneth Anger, Ron Rice Kontynuacją filmu surrealistycznego stał się film kultowy, który miał stanowić nośnik działań magicznych, rytualną podróż i przede wszystkim jak każdy rytuał miał działać. Kiedy zastanawiamy się nad filmem zazwyczaj myślimy w kategoriach parateatralnej obserwacji spektaklu z punktów widzenia ustanawiających ideologicznie percepcję i deterytorializujących podmiot patrzący. W przypadku tego typu filmu następuje deterytorializacja raczej przestrzeni wewnętrznej w której sam podmiot patrzący stanowi holistyczną strukrurę apparatusu. Tak więc podmiot patrzący staje się kinem, jednak nie tyle jego aparaturą stojącą za mechanizmem rejestracji, co wyimaginowanym apparatusem stanowiącym przestrzeń magiczną z którj kadry wycinają obrazowane elementy. Ta przestrzeń jest projektowana na przestrzeń fizyczną widza i jego sytuacja uwikłania w kontekst społeczny projekcji staje się ekranem magicznej operacji. Związki filmowców z Francją są dość znamienne i widoczne w postaci centralizującego tych autorów Jeana Cocteau, który jako uznany i wybitny artysta stał się również patronem, mistrzem-nestorem dla młodego debiutującego filmowca Kenetha Angera, który został dostrzeżony i zaproszony do Francji. Wielbicielką jego najważniejszego filmu Krew Poety była także Maya Derren. 

Jean Cocteau , Maya Derren , Kenneth Anger , Ron Rice continuation of the Surrealist film became a cult film , which was to be the carrier of actions magic , ritual journey and above all, as any had a ritual function. When we reflect on the film usually think in terms of observing the performance of paratheatrical viewpoints establishing ideological perception and deterytorializujących entity looking . With this type of film takes deterritorialization rather the internal space in which the subject is gazing holistic strukrurę apparatusu . Thus, the entity becomes a cinema viewing , but not so much the apparatus behind the registration mechanism , which apparatus constituting an imaginary magical space of którj staff cut down visualized elements . This space is designed for the physical space and its entanglement situation in the social context projection screen becomes a magical operation. Compounds filmmakers from France are quite significant and visible in the form of centralizing these authors Jean Cocteau , who was recognized and distinguished artist also became a patron , master – doyen of the young film debut Keneth Anger , which was noticed and invited to France. Admirer of his most important film Blood of the Poet was also Maya Derren.

Advertisements

About affective bioart

http://michalbrzezinski.org

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None

RSS transspecies art

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
Advertisements
%d bloggers like this: